سروش تجارت فروش اسانس، طعم دهنده های طبیعی، مارگارین، روغن چربی شیرینی آرد ،جوش شیرین ،آمونیاک و بکینگ پودر، بهبود دهنده نان
خط تولید بیسکویت

خمیر بیسکویت تهیه شده در خمیر خانه توسط کارگر به کنار ظرف بالابر برده شد و درون ظرف بالابر ریخته می شود.

بالابر خمیر بیسکویت را بالابر برده

اپراتور خمیر بیسکویت را از ظرف بالابر درون دستگاه قالب زن بیسکویت می کند.

خمیر بیسکویت قالب خورده بر روی نوار قوری قرار گرفته و وارد تونل پخت می شود.

بیسکویت پخته شده ابتدا توسط حق گرم که از بالا بر روی بیسکویت می ورزد بیسکویت را سرد می کند.

بیسکویت وارد تونل سرد کن می شود که توسط فن خود از روبرو بر روی بیسکویت وزیده تا بیسکویت کاملاً سرد شود.

در مرحلة آخر بیسکویت سورت شده و بسته بندی صورت می گیرد.

اندازه و شکل بیسکویت توسط قالب تعیین می شود که البته نوع قالب تعداد و سرعت خط تولید را نیز کنترل می کند به طوری که قالب های زیر سطح تولید بالاتر راسب می شوند.

پخت بیسکویت در تونل پخت بیسکویت در چهار مرحله صورت می گیرد در حقیقت تونل پخت بیسکویت دارای 4 تا شعله با 40 دمای متفاوت می باشد.

درجه حرارت های تونل برای تهیه بیسکویت مادر به ترتیب زیر می باشد.

شعله اول 159 شعله دوم 194 شعله سوم 225 و در مرحلة آخر درجه حرارت کاهش می یابد و به حرارت 65 می رسد.

طول تونل پخت برای بیسکویت 15 متر می باشد.

با توجه به خط تولید بیسکویت سرد کردن بیسکویت از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و حتماً باید بیسکویت به صورت تدریجی سرد شود تا از ترک خوردن بیسکویت ممانعت شود.

در بیسکویت ساقه طلائی سبوس هم اضافه می شود.