اسانس آناناس تنوع طعمی چندانی در مقایسه با دیگر اسانس های گرمسیری مانند انبه ندارداین اسانس بیشتر با رایحه ای شیرین،گرم و تابستانی همراه است.

آناناس میوه ای گرمسیری است و از این جهت، میوه ای آبدار و شیرین بحساب می آیداین رایحه بیشتر مرتبط با آلیل کاپروات میباشداین ماده در واقع از خانواده استرها بوده و بعنوان رایحه “میوه ای” از آن یاد می شوداز دیگر مواردی که در رایحه آناناس کاربردگسترده دارد می توان به آمیل بوتیرات و ایزو آمیل استات اشاره کرد که در رایحه اکثر میوه های گرمسیری یافت می شود.

اسانس آناناس، گذشته از استفاده گسترده در انواع نوشیدنی ها، در انواع آبنبات، تافی، ژله های آماده و در بعضی موارد ویفر ها وکیک ها نیز کاربرد دارد.

صنایع کیمیاگر آریان اسانس، با توجه به این محصولات و نیاز تولیدکنندگان اسانس آناناس با قابلیت حل شدن در آب و محصولات پایهآبی و هم محصولات پایه روغنی را طراحی و تولید کرده استاین محصولات با رایحه و طعمی آشنا و شیرین و دوز مصرفی مناسبطراحی و تولید شده اند.