مجله سروش تجارت

مواد اولیه صنایع غذایی
تعدادی از مشتریان تولید کننده کیک کلوچه و شکلات در خراسان
سروش تجارت فروش اسانس، طعم دهنده های طبیعی، مارگارین، روغن چربی شیرینی آرد ،جوش شیرین ،آمونیاک و بکینگ پودر، بهبود دهنده نان
اولین دوره آموزشی نانوایان نان صنعتی
سروش تجارت فروش اسانس، طعم دهنده های طبیعی، مارگارین، روغن چربی شیرینی آرد ،جوش شیرین ،آمونیاک و بکینگ پودر، بهبود دهنده نان
معرفی شرکت نان دوران سبوس آویژه با برند مانی
بهبود دهنده نان حجیم و صنعتی
بهبود دهنده
سروش تجارت فروش اسانس، طعم دهنده های طبیعی، مارگارین، روغن چربی شیرینی آرد ،جوش شیرین ،آمونیاک و بکینگ پودر، بهبود دهنده نان
اسانس آلبالو
سروش تجارت فروش اسانس، طعم دهنده های طبیعی، مارگارین، روغن چربی شیرینی آرد ،جوش شیرین ،آمونیاک و بکینگ پودر، بهبود دهنده نان
نقش روغن در صنعت کیک و کلوچه
بهبود دهنده نان
نقش بهبود دهنده ها در تولید نان های صنعتی
سروش تجارت فروش اسانس، طعم دهنده های طبیعی، مارگارین، روغن چربی شیرینی آرد ،جوش شیرین ،آمونیاک و بکینگ پودر، بهبود دهنده نان
اسانس خوراکی
سروش تجارت فروش اسانس، طعم دهنده های طبیعی، مارگارین، روغن چربی شیرینی آرد ،جوش شیرین ،آمونیاک و بکینگ پودر، بهبود دهنده نان
اسانس رز
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران
حضور در نمایشگاه های بین المللی
سروش تجارت فروش اسانس، طعم دهنده های طبیعی، مارگارین، روغن چربی شیرینی آرد ،جوش شیرین ،آمونیاک و بکینگ پودر، بهبود دهنده نان
جوش شیرین
اسانس انار سروش تجارت شمیم آریایی
اسانس انار