اسانس نعنا یکی از ویژه ترین اسانس ها در صنایع غذایی می باشداین اسانس دارای تنوع طعمی و رایحه ای بسیار گسترده استبخاطر همین تنوع گسترده، کاربردهای گسترده ای نیز برای آن طراحی شده است.

اسانس نعنا تقریبا در تمامی زمینه های غذایی و دارویی کاربرد فراوان داردانواع تافی و آبنبات، نوشیدنی ها، دسر ها و حتی مصرافدارویی از جمله کاربرد های آن است.

جزء اصلی در طراحی اسانس نعنا روغن مورد استفاده در تولید این اسانس استروغن ها با توجه به منطقه و شرایطی که گیاه نعنا درآن رشد کرده باشد متفاوت استعلاوه بر نوع روغن، عوامل دیگری نیز برای طراحی استفاده می شود که از این بین منتول ها نقشپررنگ تری دارندمنتول ماده ای آلی، بیرنگ و کریستالی می باشد که بطور سنتزی تهیه می شودو یا از روغن های نعنا و یا ذرت استخراج می شوداین ماده مسئول خنکی و سردی انواع نعنا می باشد.

اسانس نعنا در ایران کاربرد گسترده ای در صنایع لبنی برای تولید انواع دوغ دارد

این محصول با توجه به ذائقه مشتریان بسیار مهم واساسی می باشداین اسانس بطور گسترده در صنایع بهداشتی برای

انواع خمیردندان و دهان شویه نیز کاربرد دارد

انواع تافی وآبنبات و البته آدامس ها نیز استفاده گسترده ای از اسانس نعنا دارند.