حجم بالای شیردوشی در گاوداری های صنعتی سبب شیوع روزافزون عفونت Cow Mastitis یا ورم پستان گاو میگردد. دامپزشکی بالینی به عنوان ساده ترین راه حل جهت کنترل عفونت، استفاده از آنتی بیوتیک های خانواده تتراسایکلین و خانواده بتا لاکتام شامل پنی سیلین، آموکسی سیلین، آمپی سیلین و غیره را توصیه مینماید ولی متاسفانه استفاده بی رویه و بدون کنترل این آنتی بیوتیک ها سبب حضورمقادیر غیر مجاز آنها در محصول شیر میگردد که سرمنشا بسیاری از مشکلات سلامتی در مصرف کنندگان محصولات آلوده است. ضمنا آنزیم بتا لاکتاماز که به طورطبیعی به مقدار جزئی در شیرموجود است در صورت اضافه نمودن به صورت مصنوعی میتواند با تجزبه آنتی بیوتیک های بتالاکتام سبب اختلال درشناسایی و اندازه گیری آنها گردد. علاوه بر این سم Aflatoxin M1 در شیر به عنوان مهمترین مایکوتوکسین کارسینوژن عامل مهم ایجاد سرطان میباشد. به همین سبب امروزه غربال و اندازه گیری پارامتر های فوق با جدیت از طرف ارگانهای زیربط در کشورهای پیشرفته پیگیری و کنترل میشود.

 

کیتهای آزمون سریع NBGen

به روش ایمونوکروماتوگرافی آنزیمی امکان شناسایی این پارامترها را در مدت 5 – 3 دقیقه بدون نیاز به انکوباتور یا هر وسیله اضافی و با دقت بالا براساس ضوابط حداقل میزان مجاز اروپا و ایالات متحده فراهم نموده است.