اسانس وانیل
اسانس وانیل مایع vanilla

کاربردهای اسانس وانیل مایع

  • بستنی (%0.05-%0.03)، 
  • تافی(%0.15-%0.1)،
  • شکلات(%0.07-%0.05)،
  • کیک و کلوچه (%0.1-%0.07)،
  • ویفر(0.05-0.03)